www.MIEDWIE.com.pl

 Prognoza pogody


 Mapy
 Galeria
 Podstawowe info.
 Fauna i flora
 Historia

Zastrzeżenia prawne

PRAWA AUTORSKIE
Zawartość naszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Informacje podane na naszej stronie internetowej (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody autorów strony miedwie.com.pl. Wszelkie modyfikacje zawartości strony internetowej są zabronione.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Przekazane nam (w celu uzyskania od nas zwrotnych informacji - np. newsów) dane osobiste są zbierane i przechowywane. Przekazane nam i przechowywane przez nas informacje nie są przedmiotem sprzedaży.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Nie udzielamy gwarancji dokładności, aktualności, zupełności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem serwisu i jego treści w całości ponosi użytkownik.
Nie gwarantujemy ani nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową, do której jest dostęp z naszej strony internetowej. Tego typu połączenia służą jedynie wygodzie Użytkownika, co nie oznacza, że ponosimy lub przyjmujemy odpowiedzialność za ich zawartość lub wykorzystanie. Ponadto podejmowanie niezbędnych środków ostrożności i zabezpieczenie się przed ewentualną możliwością występowania wirusów komputerowych i wszelkiego rodzaju innych pułapek o charakterze destrukcyjnym, należy do odwiedzającego stronę internetową.


KOMENTARZE, PYTANIA LUB SUGESTIE
Wszelkie informacje, sugestie, pomysły lub inne przesłane do nas komentarze będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Wysyłając informacje lub materiały tym samym przekazuje się nam prawo swobodnego dysponowania nimi, ich reprodukcji, pokazywania, wdrażania, modyfikacji, przekazywania i dystrybucji oraz wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie przez nas wszelkich nadesłanych, w jakimkolwiek celu, pomysłów, idei, wiedzy lub technik.

OGŁOSZENIA
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, w szczególności za poprawność i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych dostarczonych celem umieszczenia w ogłoszeniu. Miedwie.com.pl nie podejmuje się sprawdzania ogłoszenia pod względem jego zgodności z prawami osób trzecich. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich wobec zleceń wykonanych przez miedwie.com.pl.

Jeśli znaki handlowe są zastrzeżone, wymagane jest załączenie zgody na ich użycie. Klient zapewnia, że jest upoważniony do przyznawania takiej zgody.

Klient otrzymuje wyłączne prawa do ogłoszenia wykonanego i opublikowanego przez miedwie.com.pl. Zgodnie z niniejszą umową, klient przyznaje miedwie.com.pl prawa niezbędne do publikacji i rozpowszechniania ogłoszeń.Pełny tekst zaktualizowanej ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (w formacie PDF)
...> Strona główna
 Wyszukiwarka
 O nas
 Kontakt
 Dodaj do ulubionych
 Rejsy Koalicja
  copyright by miedwie.com.pl miedwie(at)miedwie.com.pl                 zastrzeżenia prawne